Сделки

Всяка сделка по прехвърляне на собственост в България се извършва пред нотариус, който предварително изисква документи от продавача, и от Morlo Capital. Всяка оферта от Morlo Capital ще включва подготовка и издаване на документи от името на продавача. За да се направи прехвърляне на собственост по-бързо, нужни са следните документи:

Частна собственост:

 • Декларация по чл.264 (декларация за данъчен статут)
 • Декларация по чл.25 (декларация за гражданство и семейно положение)
 • Пълномощно 
 • Копие от Нотариален Акт

Фирмена собственост:

 • Актуално състояние на фирмата
 • Протокол от Заседанието
 • Декларация по чл.264 (декларация за данъчен статут)
 • Пълномощно
 • Копие от Нотариален Акт

Собственост придобита при наследство или развод:

 • Декларация по чл.264 (декларация за данъчен статут)
 • Декларация по чл.25 (декларация за гражданство и семейно положение)
 • Пълномощно
 • Копие от Свидетелство за развод или Завещание
 • Копие от Свидетелство за брак или Смъртен Акт
 • Копие от Нотариален Акт