За Инвеститори

Morlo Capital в момента е затворен и не набира капитал. Фондъд ще бъде отново отворен при нужда от финансиране на нови възможности за растеж и стратегически инвестиции.

Ако сте професионален инвеститор и проявявате интерес да участвате в бъдещо капитализаране на фонда, ще бъдем радостни да обсъдим предстоящи възможности. 

За всички настоящите инвеститори документация относно функционирането на фонда и счетоводна информация е достъпна във вашия акаунт. Ако имате нужда от информация по специфични въпроси, можете да се свържете директно с вашия акаунт мениджър.