За нас

Морло е частен инвестиционен фонд опериращ в сферата на недвижимите имоти с фокус Източна Европа.

Ние търсим атрактивни предложения с умерен риск и добра възвръщаемост в области, където демографските тенденции и пазарните условия за отдаване под наем са с позитивни показатели. 

Избираме имоти за придобиване, като се базираме на 15 годишен опит в сферата на недвижими имоти и  използвайки собстоени аналитични методи за оценка на всяка транзакция. 

Притежаваме и работим с разнообразно портфолио от недвижими имоти от всички класове, но се фокусираме в сегмента на жилищни имоти.

До момента сме осъществили над 2500 сделки с недвижими имоти със стойност на транзакциите надхвърлящ 120 милиона евро. 

Морло разчита на добре развита мрежа от агенции за недвижими имоти, консултанти и строителни предприемачи, като заедно с нашите партньори създаваме стабилни и дългосрочни решения за менаджиране на портфолио от недвижими имоти които постигат възвръщаемост, която би била невъзможна при работа с малък на брой активи.     

В момента фондът разполага със значителен свободен капитал и придобиването на имоти може да бъде извършено моментално. Стандартно скоростта на придобиване зависи изключително от набавянето на необходимите документи за продажба.