За продавачи

Работейки с институция вместо с индивидуални купувачи спестявате време и разходи

За да се намери купувач за даден недвижим имот стандартно е необходимо продавачът да наеме агенция, която да рекламира имота и да намери индивидуален купувач, готов да заплати исканата от продавача цена. Този процес отнема месеци, а често и години. Алтернативен вариант е продажба на имота на институционален инвеститор, като Morlo, който да закупи имота като плати моментално.  

Morlo работи със собтвен капитал и не се нуждае от одобрение от банки или други финасиращи организации. 

Стандартна процедура:

Тийм от анализатори отсява предложение за придобиване на имоти и ги предлага на мениджърите на фонда. Решенията за закупуване на имот се базаират на емпиричен анализ базиран на определни модели и се вземат почти моментално. Този процес на оценка ни позволява в рамките на 72 часа да дадем конкретно фиксирана оферта за закупуване и ако офертат е приета да заплатим за имота. 

Фондът придобива имоти само в предварително одобрени райони, които са идентифицирани като подходящи за стратегията на фонда. Ние не отговаряме на всички запитвания. Ще отговорим на запитването ви ако вашият имот отговаря на критериите на фонда за придобиване.      

 
Съгласен съм с Общи условия